Abdel Cuci (Umana Cleaning SA0413054-P)

Terma dan Syarat ini terpakai bagi semua pelanggan AbdelCuci yang melakukan tempahan melalui Laman Web, Whatsapp, Facebook, Instagram, telefon, atau e-mel, Pelanggan dikira bersetuju dengan terma dan syarat seperti berikut;

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN

 1. Caj minimum untuk setiap tempahan adalah RM 150.00 per/sesi cucian
2. AbdelCuci berhak membuat pindaan sebut harga awal sekiranya keperluan
pelanggan berubah daripada tempahan asal.
3. Perubahan harga yang telah mendapat kata sepakat akan dibincangkan bersama pelanggan
sebelum kerja dijalankan.
4. Premis pelanggan selain yang berada di tingkat bawah sebuah bangunan tanpa lif, caj
tambahan sekurangnya RM30.00 akan dikenakan. Sekiranya premis pelanggan mengenakan caj parkir kenderaan, pihak AbdelCuci berhak untuk menuntut bayaran caj parkir tersebut kepada pelanggan kami.
5. AbdelCuci berhak untuk tidak meneruskan jika bahan yang hendak dibersihkan atau
dirawat tidak sesuai untuk dibersihkan atau dirawat. Pihak kami juga tidak akan meneruskan
kerja sekiranya sumber air dan elektrik tidak boleh didapati atau terdapat campur tangan
ketika kerja sedang dijalankan oleh pelanggan atau mana-mana pihak lain.

TEMPAHAN DAN PEMBAYARAN

1. Tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya 3-5 hari sebelum cucian. Pelanggan akan
dimaklumkan sekiranya tempahan berjaya.
2. Pembayaran penuh diperlukan bagi tempahan yang kurang daripada RM5000. Deposit 50% diterima bagi tempahan melebihi RM5000.
3. Pembayaran perlu dilakukan pada hari yang sama setelah tempahan sesi cucian untuk pengesahan tempahan.
4. Bayaran boleh dibuat secara tunai atau melalui sistem perbankan dalam talian setelah
selesai perkhidmatan.
5. Bayaran juga boleh dibuat melalui cek yang dibayar kepada Umana Cleaning setelah tamat
perkhidmatan. Jika pembayaran dilakukan melalui cek, pelanggan bertanggungjawab
sepenuhnya untuk semua caj undang-undang akibat daripada cek tidak laku.
6. Pembayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 20 hari dari tarikh invois setelah selesai kerja.
Pelanggan yang membuat pembayaran lewat dikira bersetuju untuk dikenakan caj tambahan;
iaitu sebarang jumlah yang mewakili kos dalam mengumpul jumlah yang tidak dibayar.
7. Bayaran yang dibuat hendaklah dalam Ringgit Malaysia

ADUAN DAN TUNTUTAN

1. Pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan perlu melaporkannya dalam
tempoh 24 jam selepas perkhidmatan selesai. Kegagalan untuk berbuat demikian akan
menyebabkan pelanggan tidak boleh mendapatkan sebarang pembayaran balik atau
pembersihan semula.
2. AbdelCuci memerlukan kehadiran Pelanggan atau wakil semasa permulaan dan akhir
sesi pembersihan supaya pemeriksaan kualiti dapat dijalankan. Jika Pelanggan yang tidak
berpuas hati dengan perkhidmatan pembersihan semasa pemeriksaan, atau dilaporkan
dalam tempoh 24 jam selepas perkhidmatan, AbdelCuci akan melakukan
pembersihan semula mana-mana kawasan bergantung kepada kekosongan jadual dan
kakitangan kami secara percuma.
3. AbdelCuci tidak akan menerima aduan yang difailkan lebih daripada 24 jam selepas
sesi pembersihan.
4. Aduan yang diterima adalah secara bertulis (surat, e-mel, Whatsapp) atau panggilan. Aduan
hendaklah dilaporkan selesai sahaja kerja pembersihan atau dalam tempoh 24 jam.
5. Barangan yang mudah pecah mestilah dialihkan ke tempat yang selamat oleh pihak
Pelanggan. AbdelCuci tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian,
sekiranya terdapat sebarang masalah perlulah dilaporkan semasa keberadaan kami.
6. AbdelCuci tidak melakukan kerja-kerja pembaharuan (restoration) kepada barangan
fabrik, oleh itu pemulihan warna adalah TIDAK DIJAMIN. Pelanggan perlu memahami
bahawa permaidani atau kusyen kelihatan tidak sekata selepas dibersihkan disebabkan haus
dan lusuh. Sinaran UV akan menyebabkan warna pudar dan pembersihan tidak boleh
mengembalikan semula warna barangan. Kesan tompokan mungkin tidak kelihatan sebelum
cucian disebabkan terlindung oleh kotoran dan mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.
Operator AbdelCuci akan berusaha sedaya-upaya memberikan hasil yang terbaik
tetapi pelanggan diminta untuk mengambil kira limitasi ini yang menjadi kebiasaan dalam
semua operasi pembersihan. Hasil cucian mungkin berbeza-beza daripada satu pelanggan
yang lain. Ini bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang dinyatakan di
atas.
7. Sekiranya berlaku kerosakan AbdelCuci akan cuba untuk membaiki barangan atas
persetujuan pelanggan.
8. AbdelCuci berhak untuk tidak bertanggungjawab: Sekiranya lewat untuk sesi
pembersihan yang disebabkan oleh kesesakan lalu lintas, kemalangan jalan raya, tundaan
perkhidmatan disebabkan kerosakan peralatan mencuci, pembersihan tidak sempurna
disebabkan gangguan air atau kuasa, ketiadaan bahan/alat pembersihan yang sesuai, dan
terdapat pihak ketiga yang menghalang proses pembersihan di tempat pelanggan.

KEPUASAN PELANGGAN

1. Bersetuju bahawa pelanggan tidak berhak kepada apa-apa bayaran balik.
2. Sekiranya pelanggan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah dijalankan, aduan
perlu dilakukan dalam tempoh 24 jam selepas perkhidmatan selesai. AbdelCuci
berhak untuk melakukan cucian semula pada mana-mana barangan bagi menjamin
kepuasan pelanggan. Oleh yang demikian, pelanggan mestilah membenarkan cucian
dilakukan dan perlu berada semasa proses cucian.
3. AbdelCuci tidak akan melakukan lebih daripada satu kali cucian semula.

PEMBATALAN

1. Pelanggan berhak membatalkan tempahan yang dalam tempoh 24 jam sebelum waktu
cucian yang telah dipersetujui.
2. Pelanggan bersetuju untuk membayar 20% daripada sebut harga sebagai caj pembatalan,
jika pembatalan atau menukar tarikh dibuat dalam masa kurang 24 jam daripada waktu yang
telah dijadualkan.
3. Pelanggan bersetuju untuk membayar 20% daripada sebut harga sebagai caj pembatalan
sekiranya berlaku kes operator AbdelCuci dilarang memasuki permis; tiada orang di
premis untuk membenarkan operator menjalankan tugas; tiada air atau kuasa yang ada di
premis pelanggan atau terdapat masalah dengan kunci pelanggan.
4. Pelanggan bersetuju untuk membayar RM20.00 sekiranya tidak hadir dalam tempoh 30 minit
daripada masa yang telah dipersetujui. AbdelCuci berhak untuk tidak melaksanakan
pembersihan dan penjadualan semula adalah tertakluk kepada proses tempahan baru.
5. Jika deposit telah dibayar bagi menggunakan perkhidmatan AbdelCuci , pelanggan
bersetuju bahawa minimum RM20.00 daripada deposit tersebut boleh digunakan untuk
menampung caj pembatalan.

AbdelCuci berhak untuk membuat apa-apa perubahan kepada mana-mana
bahagian Terma dan Syarat ini tanpa memberi notis awal.

Untuk pelaksanaan perkhidmatan, Perlu dibuat diatas talian di laman web kami di www.abdelcuci.com. Untuk rujukan, sila hubungi khidmat pelanggan di
03-3850 2335 atau email kepada hai@abdelcuci.com untuk mengaturkan
temujanji. Walau pun usaha munasabah akan dibuat untuk memenuhi permintaan
untuk temujanji, pelaksanaan perkhidmatan adalah tertakluk kepada had operasi.