Terma dan Syarat

Abdel Cuci (Umana Cleaning SA0413054-P)

Terma dan Syarat ini dikenakan kepada semua pelanggan AbdelCuci yang membuat tempahan menerusi Laman Web, Whatsapp, Facebook, Instagram, telefon atau e-mel, Pelanggan dianggap bersetuju dengan terma dan syarat berikut;

1. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN

 1. Caj minimum setiap tempahan ialah RM 100.00 setiap /sesi pembersihan.
 2. AbdelCuci berhak untuk membuat pindaan sebut harga awal jika keperluan pelanggan berubah dari tempahan asal.
 3. Perubahan harga yang telah dipersetujui akan dibincangkan dengan pelanggan sebelum kerja selesai.
 4. Premis pelanggan selain daripada tingkat bawah bangunan tanpa lif, caj tambahan sekurang-kurangnya RM20.00 akan dikenakan.
 5. AbdelCuci berhak untuk tidak meneruskan jika bahan dibersihkan atau dirawat tidak sesuai untuk pembersihan atau rawatan. Kami juga tidak akan terus bekerja jika sumber air dan elektrik tidak tersedia atau terdapat gangguan apabila kerja sedang dijalankan oleh pelanggan atau pihak lain

2. TEMPAHAN DAN PEMBAYARAN

 1. Tempahan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3-5 hari sebelum pembersihan. Pelanggan akan dimaklumkan jika tempahan berjaya.
 2. Deposit RM50 akan dikenakan untuk setiap tempahan dan akan ditolak dari jumlah penuh.
 3. Bayaran HARUS dibuat pada hari yang sama selepas sesi pembersihan selesai.
 4. Pembayaran boleh dibuat secara tunai atau melalui sistem perbankan dalam talian apabila perkhidmatan selesai.
 5. Bayaran juga boleh dibuat melalui cek yang dibayar kepada Umana Cleaning setelah penamatan perkhidmatan. Sekiranya pembayaran dibuat melalui cek, pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua caj undang-undang yang disebabkan oleh cek yang tidak sah.
 6. Bayaran hendaklah dibuat dalam masa 20 hari dari tarikh invois apabila selesai kerja. Pelanggan yang membuat pembayaran lewat disifatkan telah dikenakan caj tambahan; iaitu, apa-apa amaun yang mewakili kos mengutip jumlah belum dibayar.
 7. Pembayaran yang dibuat mestilah dalam Ringgit Malaysia.

3. ADUAN DAN TUNTUTAN

 1. Pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan tersebut harus melaporkannya dalam masa 24 jam selepas perkhidmatan selesai. Kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan pelanggan tidak dapat memperoleh bayaran balik atau cucian semula
 2. AbdelCuci menghendaki kehadiran Pelanggan atau wakil semasa permulaan dan penamat pembersihan untuk pemeriksaan kualiti berlaku. Sekiranya pelanggan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan pembersihan semasa pemeriksaan atau dilaporkan dalam masa 24 jam selepas perkhidmatan, AbdelCuci akan melakukan pembersihan mana-mana kawasan bergantung kepada ketersediaan jadual dan kakitangan kami secara percuma.
 3. AbdelCuci tidak akan menerima aduan yang difailkan lebih daripada 24 jam selepas sesi pembersihan.
 4. Aduan diterima secara bertulis (mel, e-mel, Whatsapp) atau panggilan. Aduan mesti dilaporkan dalam waktu bekerja atau dalam masa 24 jam.
 5. Barang mudah pecah mesti dipindahkan ke tempat yang selamat oleh Pelanggan. AbdelCuci tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, sekiranya masalah dilaporkan semasa kami menginap.
 6. AbdelCuci tidak melakukan kerja pemulihan pada barangan fabrik, jadi pemulihan warna TIDAK dijamin. Pelanggan perlu memahami bahawa permaidani atau kusyen kelihatan tidak sekata selepas pembersihan kerana haus dan lusuh. Sinaran UV akan menyebabkan warna pudar dan pembersihan tidak akan memulihkan warna barangan. Kesan calar mungkin tidak dapat dilihat sebelum mencuci kerana ia dilindungi oleh kotoran dan mungkin tidak dikeluarkan sepenuhnya. Pengendali AbdelCuci akan membuat segala usaha untuk memberikan hasil yang terbaik tetapi pelanggan diminta untuk mempertimbangkan batasan ini yang lazim dalam semua operasi pembersihan. Produk cucian boleh berbeza dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain. Ini bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkara di atas.
 7. Sekiranya berlaku kerosakan, AbdelCuci akan cuba membaiki barangan mengikut budi bicara pelanggan.
 8. AbdelCuci berhak untuk tidak bertanggungjawab ke atas: Kelewatan untuk sesi pembersihan yang disebabkan oleh kesesakan lalu lintas, kemalangan jalan raya, kelewatan perkhidmatan akibat kerosakan peralatan pembersihan, pembersihan yang tidak mencukupi akibat air atau padam kuasa, kekurangan bahan / alat pembersihan yang sesuai, dan ketiga pihak yang menghalang proses pembersihan di tempat pelanggan.

4. KEPUASAN PELANGGAN

 1. Setuju bahawa pelanggan tidak berhak mendapat sebarang bayaran balik.
 2. Jika pelanggan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang dilakukan, aduan itu mesti dibuat dalam masa 24 jam selepas perkhidmatan selesai. AbdelCuci berhak untuk melakukan apa-apa pembaikan pada apa-apa barang untuk memastikan kepuasan pelanggan. Oleh itu, pelanggan mesti membiarkan pakaian itu dilakukan dan mesti hadir semasa proses pembersihan.
 3. AbdelCuci tidak akan melakukan lebih daripada satu cuci.

5. PEMBATALAN

 1. Pelanggan berhak untuk membatalkan tempahan dalam masa 24 jam dari masa cucian yang dipersetujui.
 2. Pelanggan bersetuju untuk membayar 20% daripada sebut harga sebagai caj pembatalan jika pembatalan atau tarikh perubahan dibuat dalam masa 24 jam dari waktu yang dijadualkan.
 3. Pelanggan bersetuju untuk membayar 20% daripada sebut harga sebagai caj pembatalan sekiranya pihak AbdelCuci dilarang memasuki premis itu; tiada orang di premis untuk membenarkan pengendali melaksanakan tugas itu; tidak ada air atau kuasa di premis pelanggan atau ada masalah dengan kunci pelanggan.
 4. Pelanggan bersetuju untuk membayar RM20.00 jika mereka tidak muncul dalam masa 30 minit dari masa yang telah dipersetujui. AbdelCuci berhak untuk tidak melakukan pembersihan dan penjadualan semula tertakluk kepada proses tempahan baru.
 5. Jika deposit telah dibayar untuk menggunakan perkhidmatan AbdelCuci, pelanggan bersetuju bahawa sekurang-kurangnya RM20.00 deposit boleh digunakan untuk menampung caj pembatalan.

AbdelCuci berhak untuk membuat sebarang perubahan kepada mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu.

For service fulfilment, please call the customer service hotline at 03-38502335 or email hai@abdelcuci.com to arrange an appointment. While reasonable efforts will be made to meet the request for an appointment, the performance of the service will be subject to operational limitations.