Polisi Syarikat

1. Notis Privasi

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 diperkenalkan oleh Kerajaan untuk mengawal selia pemprosesan data dalam transaksi komersial. Akta ini, yang merangkumi semua syarikat dan firma yang ditubuhkan di Malaysia, menghendaki kami untuk memaklumkan kepada anda tentang hak-hak anda mengenai data peribadi anda yang diproses atau dikumpulkan dan diproses oleh kami dan tujuan untuk memproses data tersebut. Akta ini juga memerlukan kami untuk mendapatkan persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda.

AbdelCuci sangat prihatin terhadap privasi pelanggan kami. Kami hanya mengumpul, merakam, memegang, menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan di bawah:

Perlindungan data adalah mengenai isu kepercayaan dan kami mengambil serius privasi anda. Oleh itu, AbdelCuci hanya akan menggunakan Data Peribadi anda dengan cara yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini. Kami hanya akan menggunakan Data Peribadi ini jika perlu bagi kami untuk melakukannya untuk menyelesaikan urusan kami dengan anda. Penyimpanan Data Peribadi ini adalah selagi ia diperlukan secara sah atau yang berkaitan dengan tujuan mendapatkan Data Peribadi tersebut.

Anda bebas melayari laman web kami, www.abdelcuci.com, serta laman sosial kami, tanpa perlu memberikan Data Peribadi anda. Anda kekal tanpa nama dan kami tidak dapat mengesan anda melainkan anda mendaftar sebagai ahli di laman web kami. Selain itu, kami hanya mempunyai akses ke tapak sosial anda apabila anda memulakan pertunangan seperti "Kongsi / Suka / Komen". Akses ini terhad kerana anda telah mengkonfigurasinya dalam akaun sosial.

Oleh itu, anda dinasihatkan bahawa data peribadi dan maklumat lain (secara kolektif, "Data Peribadi") yang disediakan semasa proses tempahan, semasa proses pembersihan atau berkaitan dengan kami, boleh digunakan dan diproses oleh AbdelCuci - dimiliki oleh Pembersihan Umana (SA0413054 -P)

Untuk sebarang cadangan atau aduan, sila hubungi khidmat pelanggan kami atau e-mel kami di hai@abdelcuci.com.

2. Pengumpulan Data Peribadi

AbdelCuci tidak akan menjual, berkongsi atau berdagang Data Peribadi pelanggan yang kami perolehi dalam talian (Laman Web, Sosial Media, SMS / Whatsapp).

Data Peribadi yang kami terima dengan cara ini hanya akan dikongsi dengan kumpulan syarikat kami dan pihak ketiga untuk tujuan yang dibenarkan di bawah peruntukan undang-undang Malaysia.

Apabila anda bersetuju untuk menggunakan dan melanggan perkhidmatan kami, Data Peribadi yang kami perlukan adalah:

 • Nama
 • Alamat Pelanggan
 • Nombor telefon
 • Alamat emel
 • Tarikh Lahir (pilihan)
 • Jantina (pilihan)

Data Peribadi yang kami perolehi akan digunakan atau dikongsi dalam sekumpulan syarikat atau pihak ketiga untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:

 • Untuk memberikan perkhidmatan pesanan pelanggan, sama ada kumpulan syarikat kami atau syarikat lain yang kami rasa berhak untuk menggantikan perkhidmatan kami (sekiranya berlaku kecemasan atau kami tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan);
 • Untuk memaklumkan atau mengemaskini status tempahan atau untuk tujuan sokongan pelanggan;
 • Untuk menyediakan perkhidmatan dan maklumat tempahan;
 • Untuk memproses tempahan dan menyediakan perkhidmatan pra-tempahan;
 • Untuk membolehkan kami menguruskan akaun yang didaftarkan dengan kami;
 • Maklumat peribadi yang tidak wajib seperti tarikh lahir dan jantina akan digunakan untuk tujuan penyelidikan pada demografi pelanggan kami dan bagi kami untuk memberi anda cadangan atau maklumat dalam bentuk e-mel promosi yang kami dapati berguna. Oleh itu, ia meningkatkan pengalaman anda apabila anda melawat web dan laman sosial kami. Dengan memberikan maklumat peribadi yang tidak wajib ini, anda dianggap bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada kajian kami dan menerima cadangan atau maklumat seperti di atas.

Apabila kami melayan pelanggan, beberapa atau semua perkara berikut akan dilakukan:

 • Mengambil gambar barang yang dicuci;
 • Ambil gambar persekitaran kawasan cucian anda;
 • Ambil gambar dengan pemilik item (pilihan).

Maklumat ini diambil untuk tujuan:

 • Pemasaran dan penggunaan di website dan laman sosial kami;
 • Memantau kualiti kerja operatif kami;
 • Bukti produk cucian oleh operatif kami;
 • Belajar dan meningkatkan taraf kualiti kerja.

3. Akses dan kemas kini data peribadi anda

Anda boleh mengemas kini maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses akaun anda di laman web kami di www.abdelcuci.com

4. Keselamatan data peribadi anda

AbdelCuci memastikan semua maklumat yang diperoleh disimpan dengan selamat dan berhati-hati. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan:

 • Hadkan akses ke Data Peribadi hanya dengan kata laluan;
 • Penyelenggaraan teknologi untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan;
 • Memadam Peribadi anda apabila tidak diperlukan lagi untuk tujuan mengekalkan rekod kami

5. Pendedahan Data Peribadi anda

Kami tidak akan berkongsi Data Peribadi anda dengan organisasi selain kumpulan syarikat kami dan pihak ketiga secara langsung untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan perkhidmatan yang boleh digunakan pelanggan dan untuk tujuan yang telah anda berikan.

Dalam keadaan yang dikecualikan, AbdelCuci mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi, seperti apabila terdapat keperluan untuk pendedahan sedemikian untuk mengelakkan ancaman terhadap kehidupan atau kesihatan, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang Malaysia. AbdelCuci sentiasa komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, dasar dan garis panduan dan peraturannya.

Jika anda mendapati bahawa privasi anda telah dilanggar oleh AbdelCuci, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan kami dan kami akan menyelesaikan perkara ini.

6. Pengambilalihan Data Komputer Tidak semestinya Maklumat Peribadi

Semasa anda melayari laman web dan laman sosial AbdelCuci, pelayan akan secara automatik merekodkan maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas web. Data ini mungkin termasuk:

 • Alamat IP komputer anda
 • Jenis penyemak imbas web (penyemak imbas)
 • Laman web yang anda lawati sebelum laman web kami;
 • Halaman yang anda lawati di laman web AbdelCuci;
 • Jumlah masa yang anda habiskan melawat laman web, perkara yang anda dapati di laman web kami, masa dan tarikh akses dan statistik lain

Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami meningkatkan kualiti laman web dan laman sosial kami serta perkhidmatan dan produk yang kami tawarkan. Data ini tidak akan digunakan bersempena dengan sebarang maklumat peribadi lain.

7. Persetujuan Penggunaan Data Peribadi Anda Untuk Tujuan Pemasaran

Berhubung dengan pemasaran langsung, anda boleh meminta AbdelCuci secara bertulis (seperti yang diperuntukkan dalam perenggan seterusnya) untuk tidak memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:

(i) Pengiklanan atau pemasaran melalui telefon / e-mel / surat untuk produk atau perkhidmatan AbdelCuci atau kumpulan syarikat kami.

(ii) Hantar kepada anda melalui telefon / e-mel / surat pengiklanan atau bahan pemasaran AbdelCuci atau kumpulan syarikat kami.

(iii) Menghantar sistem pesanan ringkas (SMS) / Whatsapp / gunakan media sosial di mana kami mempunyai sebarang bahan pengiklanan atau pemasaran AbdelCuci atau kumpulan syarikat kami

atau

(iv) Berkomunikasi dengan anda melalui sebarang bahan pengiklanan atau pemasaran AbdelCuci atau kumpulan syarikat kami

Anda boleh pada bila-bila masa mengemukakan pertanyaan, aduan dan permintaan untuk mengakses, dan pembetulan, Data Peribadi anda atau menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda dengan menghantar permintaan kepada kami melalui pos atau e-mel berdaftar: hai@abdelcuci.com

8. Hak Untuk Menyemak Notis Privasi ini

AbdelCuci berhak mengubah dan meminda Notis Privasi pada bila-bila masa. Sebarang pindaan kepada dasar ini akan diterbitkan di laman web kami. Anda harus menyemak Dasar ini setiap kali anda mengakses laman web AbdelCuci supaya anda dimaklumkan sepenuhnya mengenai versi terkini yang digunakan.

9. Aduan terhadap Pelanggaran Maklumat Peribadi

ika anda mempunyai sebarang masalah dengan cara kami mengendalikan siasatan atau aduan anda, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan kami di 019-916 4376 atau email kami di hai@abdelcuci.com